„Alliluia“

Alliluia“ ( Aliluja ) je reč jevrejskog porekla i znači „Hvalite Gospoda“ čime predstavlja osnovnu ideju ovog hora i ansambla. Kao neizostavan pripev velike većine pravoslavnih pesama, naziv „Alliluia“ svojim značenjem u velikoj meri opisuje i samu suštinu pravoslavne duhovne muzike uopšte.

Slovna simbolika samog naziva hora i ansambla – „Alliluia“ u originalu predstavlja glasovnu transkripciju crkvenoslovenskog jezika na srpsku ćirilicu (“Аллилуиа“) sa muzičkim aspektom primerenog pevanog izgovora.

01 logo